Z kodem "MAJ" otrzymasz 5% zniżki! Darmowa dostawa przy zakupach od 169zl!
0
Twój koszyk

Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni do dnia jej zawarcia.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy poprzez przesłanie go na adres Sprzedawcy: EMK Shop Magdalena Kiwak z siedzibą w  Kolbuszowej ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa. Oświadczenie to Klient powinien złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Po odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.


REKLAMACJE I KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku: niezgodności przedmiotu Zamówienia bądź wad towaru oraz jeżeli działania Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.moderngoldshop.pl lub w formie e-mail na adres: kontakt@moderngoldshop.pl, nie później niż w terminie 3 dni od odbioru Zamówienia. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis powodu zgłoszenia reklamacji, opis ewentualnej wady produktu, zdjęcie produktu (w sytuacji, gdy zgłoszenie spowodowane jest wadą produktu lub niezgodnością przedmiotu Zamówienia), żądanie Klienta dane transakcji, imię i nazwisko Klienta oraz dane do kontaktu z nim (adres e-mail lub/i numer telefonu).

4. Klient będący Konsumentem może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (lecz wyłącznie w sytuacji, gdy wada jest istotna).

5. W sytuacji, gdy podane przez Klienta informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem.

6. Jeżeli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta  
o dokonanie wysyłki towaru na adres Sprzedawcy: ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa.

7. Zgłoszona przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

8. Klient otrzyma od Sprzedawcy informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody decyzji.

9. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się możliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

10. W sytuacji uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedawcę zwrotu tego towaru.

11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w stosunku do towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę.

12. Kontakt ze Sklepem odbywa się w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00 za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej: kontakt@moderngoldshop.pl,

b) telefonicznie: +48 515 157 208,

c) lub korespondencyjnie pod adresem : ul. Tadeusza Kościuszki nr 9, 36-100 Kolbuszowa.